Eastern Industrial Environment Monitoring Center

ศูนย์เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม ภาคตะวันออก

ข่าวกิจกรรม
EIMC

กลับไปหน้าข่าวทั้งหมด

2020-01-17

ศวภ.ตอ.จัดกิจกรรมสวัสดีปีใหม่ 2563

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563 ศุนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ความสามัคคีภายในองค์กรสวัสดีปีใหม่ 2563

กลับไปหน้าข่าวทั้งหมด

Copyright 2018 EIMC