ศูนย์เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก

Eastern Industrial Environment Monitoring Center

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ข่าวกิจกรรม
EIMC

กลับไปหน้าข่าวทั้งหมด

2022-05-24

ศวภ.ตอ.ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรม​จังหวัด​นครนายกเข้าตรวจวัด เก็บตัวอย่างสารอินทรีย์ระเหย (VOCs) ในปล่องระบายและในบรรยากาศทั่วไป​ โรงงานประกอบกิจการ ผลิตส่วนประกอบ หรืออุปกรณ์เครื่องยนต์ จังหวัดนครนายก

วันที่ 23 พ.ค. 65 ศูนย์​วิจัยและ​เตือนภัย​มลพิษ​โรงงาน​ภาค​ตะวันออก​ กอง​วิจัยและ​เตือนภัย​มลพิษ​โรงงาน​ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรม​จังหวัด​นครนายกเข้าตรวจวัด เก็บตัวอย่างสารอินทรีย์ระเหย (VOCs) ในปล่องระบายและในบรรยากาศทั่วไป​ โรงงานประกอบกิจการ ผลิตส่วนประกอบ หรืออุปกรณ์เครื่องยนต์ ตำบลคลองใหญ่ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

กลับไปหน้าข่าวทั้งหมด

COUNTER STAT
Copyright 2018 EIMC