ศูนย์เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก

Eastern Industrial Environment Monitoring Center

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ข่าวกิจกรรม
EIMC

กลับไปหน้าข่าวทั้งหมด

2022-03-03

ศวภ.ตอ.ตรวจสอบเครื่องส่งข้อมูลระบบ​ POMS​ และเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อประเมินค่าความคลาดเคลื่อน​เครื่องตรวจวัดค่าซีโอดี​ ค่าบีโอดี​ อย่างต่อเนื่อง พื้นที่จังหวัดระยอง

วันที่ 3​ มีนาคม​ 2565 ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน ได้ดำเนินการเข้าเก็บตัวอย่างน้ำ​ บริษัท บริษัท โรจนะ อินดัสเตรียล แมเนจเม้นท์ จำกัด​ ต.หนองบัว​ อ.บ้านค่าย จ.ระยอง และบริษัท สยามอุตสาหกรรมเกษตรอาหาร จำกัด​ (มหาชน) ต.มาบข่า​ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง​ เพื่อนำมาวิเคราะห์ทดสอบ​ ตามโครงการตรวจประเมินค่าความคลาดเคลื่อนเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษตรวจวัดค่าบีโอดี ค่าซีโอดี แบบอัตโนมัติ อย่างต่อเนื่องประจำปีงบประมาณ 2565 (Error-Water Pollution Monitoring System : E-WPMS) เพื่อให้การกำกับดูแลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความถูกต้อง และน่าเชื่อถือ

กลับไปหน้าข่าวทั้งหมด

COUNTER STAT
Copyright 2018 EIMC