ศูนย์เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก

Eastern Industrial Environment Monitoring Center

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ข่าวกิจกรรม
EIMC

กลับไปหน้าข่าวทั้งหมด

2022-12-27

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด จัดฝึกอบรม การสร้างเครือข่ายและการจัดการสิ่งแวดล้อมโรงงาน โดยศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย

วันที่ 26 ธันวาคม 2565 นายทวี อำพาพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย ให้กับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด ในหัวข้อ​ "การสร้างเครือข่ายและการจัดการสิ่งแวดล้อมโรงงาน" ภายใต้โครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม​ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมสวนอาหารเฟื่องฟ้า​ อ.เมืองตราด จ.ตราด โดยมีผู้ประกอบการโรงงานและหน่วยงานส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมการอบรม​ จำนวน 32 ราย​ โดยในการจัดอบรมครั้งนี้ มีนายวสันต์ นิสัยมั่น อุตสาหกรรมจังหวัดตราด​ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “โดยภารกิจในการเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจในเทคโนโลยีการตรวจวัดวิเคราะห์ทดสอบมลพิษ ให้เป็นไปตามกฏหมายโรงงาน และนำไปสู่การปฏิบัติของสมาชิกเครื่อข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม ถือเป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีการพัฒนา ปรับตัวให้เข้ากับ นโยบายการประกอบการโรงงานให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมต่อไป

กลับไปหน้าข่าวทั้งหมด

COUNTER STAT
Copyright 2018 EIMC