ศูนย์เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก

Eastern Industrial Environment Monitoring Center

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ข่าวกิจกรรม
EIMC

กลับไปหน้าข่าวทั้งหมด

2022-02-22

ศวภ.ตอ.เก็บตัวอย่างสารอินทรีย์ระเหย (VOCs) ในปล่องระบายและในบรรยากาศทั่วไป​โรงงานประกอบกิจการผลิตอาหารสัตว์ (สัตว์น้ำ) จังหวัดชลบุรี

วันที่ 21 - 22​ กุมภาพันธ์​ 2565 ศูนย์​วิจัยและ​เตือนภัย​มลพิษ​โรงงาน​ภาค​ตะวันออก​ กอง​วิจัยและ​เตือนภัย​มลพิษ​โรงงาน​ ร่วมกับสำนักงาน​อุตสาหกรรม​จังหวัด​ชลบุรี​ เข้าเก็บตัวอย่างสารอินทรีย์ระเหย (VOCs) ในปล่องระบายและในบรรยากาศทั่วไป​โรงงานประกอบกิจการผลิตอาหารสัตว์ (สัตว์น้ำ) ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

กลับไปหน้าข่าวทั้งหมด

COUNTER STAT
Copyright 2018 EIMC