ศูนย์เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก

Eastern Industrial Environment Monitoring Center

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ข่าวกิจกรรม
EIMC

กลับไปหน้าข่าวทั้งหมด

2022-03-02

ศวภ.ตอ.ตรวจวัดเก็บตัวอย่างฝุ่นละอองและก๊าซในปล่องระบาย สารอินทรีย์ระเหย (VOCs) โรงงานผลิตอาหารผสมหรืออาหารสำเร็จรูปสำหรับเลี้ยงสัตว์อบและเก็บรักษาเมล็ดพืช​ จังหวัดชลบุรี

วันที่ 2 มี.ค. 65 ศูนย์​วิจัยและ​เตือนภัย​มลพิษ​โรงงาน​ภาค​ตะวันออก​ กอง​วิจัยและ​เตือนภัย​มลพิษ​โรงงาน​ ร่วมกับสำนัก​อุตสาหกรรม​จังหวัด​ชลบุรี​ ร่วมตรวจวัดเก็บตัวอย่างฝุ่นละอองและก๊าซในปล่องระบาย สารอินทรีย์ระเหย (VOCs) โรงงานผลิตอาหารผสมหรืออาหารสำเร็จรูปสำหรับเลี้ยงสัตว์อบและเก็บรักษาเมล็ดพืช​ ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง​ จังหวัดชลบุรี

กลับไปหน้าข่าวทั้งหมด

COUNTER STAT
Copyright 2018 EIMC