ศูนย์เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก

Eastern Industrial Environment Monitoring Center

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ข่าวกิจกรรม
EIMC

กลับไปหน้าข่าวทั้งหมด

2022-05-19

ศวภ.ตอ.เก็บตัวอย่างน้ำใต้ดินโรงงาน​ ประกอบกิจการฝังกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย จังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ 19-20 พ.ค. 2565 ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก ร่วมกับศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคเหนือ กองวิจัยและเตือนภัยโรงงาน และเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมตรวจสอบและเก็บตัวอย่างน้ำใต้ดินบ่อสังเกตการณ์โรงงานประกอบกิจการฝังกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย ตำบลคลองกระจัง​ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์

กลับไปหน้าข่าวทั้งหมด

COUNTER STAT
Copyright 2018 EIMC