ศูนย์เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก

Eastern Industrial Environment Monitoring Center

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ข่าวกิจกรรม
EIMC

กลับไปหน้าข่าวทั้งหมด

2022-02-11

ศวภ.ตอ.ทดสอบค่าความเข้มกลิ่น โรงงานประกอบกิจการผลิตอาหารสัตว์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

วันที่ 11 ก.พ. 65 ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน ทดสอบค่าความเข้มกลิ่น จำนวน 3 ตัวอย่างของโรงงานประกอบกิจการผลิตอาหารสัตว์ ตำบลคลองนครเนื่องเขต อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ณ ห้องทดสอบกลิ่น ชั้น 2 ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก ตำบลหนองข้างคอก อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยผู้ทดสอบกลิ่นได้ผ่านตรวจคัดกรองด้วยการตรวจเชื้อโควิด-19 วิธี Rapid Antigen Test Kit (ATK) ผลเป็นลบจึงอนุญาตให้เข้าทดสอบกลิ่น

กลับไปหน้าข่าวทั้งหมด

COUNTER STAT
Copyright 2018 EIMC