ศูนย์เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก

Eastern Industrial Environment Monitoring Center

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ข่าวกิจกรรม
EIMC

กลับไปหน้าข่าวทั้งหมด

2022-05-27

ศวภ.ตอ.ร่วมฝึกอบรม​การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2565​ ​ อบต.หนองข้างคอก

วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ศูนย์วิจั​และเตือนภัย​มลพิษ​โรงงาน​ภาคตะวันออก​ ร่วมฝึกอบรม​การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2565​ โดย​มี​ นายวินัย สุนทรสวัสดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองข้างคอก (นายกน้อง) ได้เป็นประธานเปิดโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2565 โดยมีคณะผู้บริหารฯ สมาชิก อบต. ผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชน เข้าร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น โรงงานอุตสาหกรรม ส่วนราชการในพื้นที่ตำบลหนองข้างคอก ได้รับความรู้ ความเข้าใจ ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากอัคคีภัย สามารถระงับเหตุเพลิงไหม้ในเบื้องต้น ณ อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองข้างคอก​ ตำบลหนองข้าง​คอก​อำเภอเมืองชลบุรี​ จังหวัดชลบุรี

กลับไปหน้าข่าวทั้งหมด

COUNTER STAT
Copyright 2018 EIMC