ศูนย์เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก

Eastern Industrial Environment Monitoring Center

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ข่าวกิจกรรม
EIMC

กลับไปหน้าข่าวทั้งหมด

2022-06-02

ศวภ.ตอ. ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม (ERTC) กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดการเปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการ (Inter laboratory comparison, ILC) รายการตรวจวัดเสียงรบกวนและระดับเสียงโดยทั่วไป

วันที่ 1-2 มิ.ย.2565 ศูนย์​วิจัยและ​เตือนภัย​มลพิษ​โรงงาน​ภาค​ตะวันออก​ กอง​วิจัยและ​เตือนภัย​มลพิษ​โรงงาน​ ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม (ERTC) กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดการเปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการ (Inter laboratory comparison, ILC) รายการตรวจวัดเสียงรบกวนและระดับเสียงโดยทั่วไป ณ​ ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาค​ตะวันออก​ ตำบลหนองข้างคอก​ อำเภอเมืองชลบุรี​ จังหวัดชลบุรี

กลับไปหน้าข่าวทั้งหมด

COUNTER STAT
Copyright 2018 EIMC