ศูนย์เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก

Eastern Industrial Environment Monitoring Center

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ข่าวกิจกรรม
EIMC

กลับไปหน้าข่าวทั้งหมด

2022-06-07

ศวภ.ตอ.เข้าตรวจวัด เก็บตัวอย่างฝุ่นละออง​ และก๊าซในปล่องระบาย และสารอินทรีย์ระเหย (VOCs) ในปล่องระบาย​ โรงงานประกอบกิจการ ทำอาหารผสมหรืออาหารสำเร็จรูปสำหรับเลี้ยงสัตว์ อบและเก็บรักษาเมล็ดพืช​ จังหวัดชลบุรี

วันที่ 7 มิ.ย. 65 ศูนย์​วิจัยและ​เตือนภัย​มลพิษ​โรงงาน​ภาค​ตะวันออก​ กอง​วิจัยและ​เตือนภัย​มลพิษ​โรงงาน​ ร่วมกับ​สำนักงาน​อุตสาหกรรม​จังหวัด​ชลบุรี​ เข้าตรวจวัด เก็บตัวอย่างฝุ่นละออง​ และก๊าซในปล่องระบาย และสารอินทรีย์ระเหย (VOCs) ในปล่องระบาย​ โรงงานประกอบกิจการ ทำอาหารผสมหรืออาหารสำเร็จรูปสำหรับเลี้ยงสัตว์ อบและเก็บรักษาเมล็ดพืช​ ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

กลับไปหน้าข่าวทั้งหมด

COUNTER STAT
Copyright 2018 EIMC