ศูนย์เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก

Eastern Industrial Environment Monitoring Center

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ข่าวกิจกรรม
EIMC

กลับไปหน้าข่าวทั้งหมด

2021-10-19

ศูนย์วิจัยและ​เตือนภัย​มลพิษ​โรงงาน​ภาค​ตะวันออก​ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ ตรวจวัดระดับเสียง จากการประกอบกิจการโรงงานซ่อมตู้คอนเทนเนอร์​ จ.สมุทรปราการ

วันที่ 19 ต.ค. 2564 ศูนย์วิจัยและ​เตือนภัย​มลพิษ​โรงงาน​ภาค​ตะวันออก​ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ ตรวจวัดระดับเสียง จากการประกอบกิจการโรงงานซ่อมตู้คอนเทนเนอร์​ ต.บางหญ้าแพรก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

กลับไปหน้าข่าวทั้งหมด

COUNTER STAT
Copyright 2018 EIMC