ศูนย์เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก

Eastern Industrial Environment Monitoring Center

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ข่าวกิจกรรม
EIMC

กลับไปหน้าข่าวทั้งหมด

2022-12-27

ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก ร่วมกับ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี เข้าตรวจวัดค่าระดับเสียงจากการประกอบกิจการของโรงงานผลิตน้ำดื่ม จังหวัดชลบุรี

วันที่ 26 ธันวาคม 2565 นายทวี อำพาพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก กรมโรงงานอุตสาหกรรม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มวิเคราะห์ทดสอบและทะเบียนห้องปฎิบัติการ ร่วมกับ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี เข้าตรวจวัดค่าระดับเสียงจากการประกอบกิจการของโรงงานผลิตน้ำดื่ม ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

กลับไปหน้าข่าวทั้งหมด

COUNTER STAT
Copyright 2018 EIMC