ศูนย์เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก

Eastern Industrial Environment Monitoring Center

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ข่าวกิจกรรม
EIMC

กลับไปหน้าข่าวทั้งหมด

2022-02-17

ศวภ.ตอ.​ เก็บตัวอย่างอากาศ​ เพื่อทดสอบค่าความเข้มกลิ่นจากการประกอบกิจการโรงงานผัก ผลไม้บรรจุกระป๋อง ผลไม้อบแห้ง และผลไม้แช่แข็ง​ จังหวัดจันทบุรี

วันที่ 17 ก.พ. 65 ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก​ กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน​ ร่วมกับเจ้าหน้าที่อุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี​ เก็บตัวอย่างอากาศ​ เพื่อทดสอบค่าความเข้มกลิ่นจากการประกอบกิจการโรงงานผัก ผลไม้บรรจุกระป๋อง ผลไม้อบแห้ง และผลไม้แช่แข็ง​ ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

กลับไปหน้าข่าวทั้งหมด

COUNTER STAT
Copyright 2018 EIMC