ศูนย์เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก

Eastern Industrial Environment Monitoring Center

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ข่าวกิจกรรม
EIMC

กลับไปหน้าข่าวทั้งหมด

2018-12-24

ศวภ.ตอ.ร่วมทำกิจกรรม 5ส เพื่อพัฒนาพื้นที่ด้านหลังศูนย์วิจัยฯ ภาคตะวันออก บริเวณบ่อปุ๋ยหมัก แท้งค์น้ำสำนักงาน เก็บป้ายจราจรเก่า ถางหญ้า ตัดต้นไม้ เพื่อให้พื้นที่สะอาดเรียบร้อย

นที่ 24 ธันวาคม 2561 เวลา 9.00 น. นางสาววิชุดา สัมฤทธิ์ผล ทำหน้าที่แทนผู้อำนวยการ ศวภ.ตอ. นำข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง และนักศึกษาฝึกงาน จาก ม.สุรนารี ร่วมทำกิจกรรม 5ส เพื่อพัฒนาพื้นที่ด้านหลังศูนย์วิจัยฯ ภาคตะวันออก บริเวณบ่อปุ๋ยหมัก แท้งค์น้ำสำนักงาน เก็บป้ายจราจรเก่า ถางหญ้า ตัดต้นไม้ เพื่อให้พื้นที่สะอาดเรียบร้อย ไม่เป็นอันตราย ลดการเกิดไฟฟ้าดับ ไฟฟ้าตกปล่อยครั้ง เนื่องจากต้นไม้และเถาวัลย์เลื้อยขึ้นบนสายไฟฟ้าเข้าอาคารสำนักงานทำให้เครื่องมือเสียหาย

กลับไปหน้าข่าวทั้งหมด

COUNTER STAT
Copyright 2018 EIMC