ศูนย์เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก

Eastern Industrial Environment Monitoring Center

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ข่าวกิจกรรม
EIMC

กลับไปหน้าข่าวทั้งหมด

2022-05-11

ศวภ.ตอ.​ เก็บตัวอย่างน้ำใต้ดิน และน้ำผิวดิน โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม คัดแยก และฝังกลบ สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว จังหวัดสระแก้ว

วันที่ 11 พ.ค. 2565 ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน ร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้วเก็บตัวอย่างน้ำใต้ดินของโรงงาน โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม คัดแยก และฝังกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ต.โนนหมากเก็ง​ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว ตามแผนโครงการโรงงานเฝ้าระวังมลพิษ ประจำปีงบประมาณ 2565โดยดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำใต้ดิน จำนวน 6​ ตัวอย่าง และน้ำผิวดิน จำนวน 2 ตัวอย่าง​

กลับไปหน้าข่าวทั้งหมด

COUNTER STAT
Copyright 2018 EIMC