ศูนย์เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก

Eastern Industrial Environment Monitoring Center

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ข่าวกิจกรรม
EIMC

กลับไปหน้าข่าวทั้งหมด

2022-04-21

ศวภ.ตอ.เข้าตรวจวัดก๊าซในปล่องระบายออกนอกโรงงาน​ และเก็บตัวอย่างสารอินทรีย์ระเหยในบรรยากาศทั่วไป โรงงานประกอบกิจการ ทำถังเหล็กขนาดบรรจุ 200 ลิตร ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

วันที่ 21-22 เม.ย 65 ศูนย์​วิจัยและ​เตือนภัย​มลพิษ​โรงงาน​ภาค​ตะวันออก​ กอง​วิจัยและ​เตือนภัย​มลพิษ​โรงงาน​ ร่วมกับสำนักงาน​อุตสาหกรรม​จังหวัด​ระยอง​ เข้าตรวจวัดก๊าซในปล่องระบายออกนอกโรงงาน​ และเก็บตัวอย่างสารอินทรีย์ระเหยในบรรยากาศทั่วไป โรงงานประกอบกิจการ ทำถังเหล็กขนาดบรรจุ 200 ลิตร ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

กลับไปหน้าข่าวทั้งหมด

COUNTER STAT
Copyright 2018 EIMC