ศูนย์เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก

Eastern Industrial Environment Monitoring Center

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ข่าวกิจกรรม
EIMC

กลับไปหน้าข่าวทั้งหมด

2022-02-08

ศวภ.ตอ.ตรวจวัดค่าระดับเสียงจากการประกอบกิจการโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์จากไข่​ จังหวัดชลบุรี

กรมโรงานอุตสาหกรรม โดยกอง วันที่ 8 ก.พ. 65 ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี ตรวจวัดค่าระดับเสียงจากการประกอบกิจการโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์จากไข่ เช่น ไข่ต้ม ไข่เหลว เป็นต้น ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

กลับไปหน้าข่าวทั้งหมด

COUNTER STAT
Copyright 2018 EIMC