ศูนย์เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก

Eastern Industrial Environment Monitoring Center

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ข่าวกิจกรรม
EIMC

กลับไปหน้าข่าวทั้งหมด

2019-03-15

ศวภ.ตอ. จัดกิจกรรม 5 ส พัฒนาพื้นที่บริเวณภายในศูนย์ฯ และบริเวณชั้นดาดฟ้าหลังคาสำนักงาน

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 นางสาววิชุดา สัมฤทธิ์ผล ทำหน้าที่แทนผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก นำข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง ร่วมกันทำกิจกรรม 5 ส ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2 เพื่อเป็นการพัฒนาพื้นที่บริเวณภายในศูนย์ฯ และบริเวณชั้นดาดฟ้าหลังคาสำนักงาน

กลับไปหน้าข่าวทั้งหมด

COUNTER STAT
Copyright 2018 EIMC