Eastern Industrial Environment Monitoring Center

ศูนย์เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม ภาคตะวันออก

ข่าวกิจกรรม
EIMC

กลับไปหน้าข่าวทั้งหมด

2020-08-31

ศวภ.ตอ.จัดกิจกรรม 5ส. พัฒนาล่องน้ำโดยรอบอาคารสำนักงาน

วันที่ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น. นางสาววิชุดา สัมฤทธิ์ รักษานักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออกนำข้าราชการ พนักงานราชการ เข้าหน้าที่ร่วมกิจกรรม 5ส พื้นที่ล่องน้ำโดยรอบอาคารสำนักงาน

กลับไปหน้าข่าวทั้งหมด

Copyright 2018 EIMC