Eastern Industrial Environment Monitoring Center

ศูนย์เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม ภาคตะวันออก

ข่าวกิจกรรม
EIMC

กลับไปหน้าข่าวทั้งหมด

2020-01-10

รก.ผอ.ศวภ.ตอ.นำข้าราชการเจ้าหน้าที่ ศวภ.ตอ.เข้าสวัสดีปีใหม่ผู้อำนวยการกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 นางสาววิชุดา สัมฤทธิ์ผล รก.ผอ.ศวภ.ตอ.นำข้าราชการเจ้าหน้าที่ ศวภ.ตอ.เข้าสวัสดีปีใหม่ผู้อำนวยการกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

กลับไปหน้าข่าวทั้งหมด

Copyright 2018 EIMC