ศูนย์เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก

Eastern Industrial Environment Monitoring Center

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ข่าวกิจกรรม
EIMC

กลับไปหน้าข่าวทั้งหมด

2019-01-09

ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก​ จัดการประชุมทบทวนบริหารประจำปี​งบประมาณ​ 2561​ตามมาตรฐานห้องปฎิบัติการวิเคราะห์ทดสอบ​ ISO/IEC 17025​:2005

วันที่​ 9​ มกราคม​ 2562​ เวลา​ 09.00-16.30 น.​นางสาววิชุดา​ สัมฤทธิ์ผล​ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ​ ทำหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก​ เป็นประธานการประชุมทบทวนบริหารประจำปี​งบประมาณ​ 2561​ตามมาตรฐานห้องปฎิบัติการวิเคราะห์ทดสอบ​ ISO/IEC 17025​:2005 และเตรียมความพร้อมและวางแผนงานการอัฟเดตเวอร์ชั่น​ ISO/IEC17025 : 2017 เวอร์ชั่นล่าสุด

กลับไปหน้าข่าวทั้งหมด

COUNTER STAT
Copyright 2018 EIMC