ศูนย์เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก

Eastern Industrial Environment Monitoring Center

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ข่าวกิจกรรม
EIMC

กลับไปหน้าข่าวทั้งหมด

2022-09-13

ศวภ.ตอ.​ ร่วมกับหน่วยงาน​ที่​เกี่ยวข้อง​ ในพื้นที่ ในการเก็บตัวอย่างอากาศเพื่อทดสอบกลิ่น​ พื้นที่​จังหวัด​ชลบุรี​

กรมโรงงาน​อุตสาหกรรม​ โดย​ศูนย์​วิจัยและ​เตือนภัย​มลพิษ​โรงงาน​ภาค​ตะวันออก​ ร่วมกับสำนักงาน​อุตสาหกรรม​จังหวัด​ชลบุรี​ และหน่วยงานในพื้นที่ ในการเก็บตัวอย่างอากาศเพื่อทดสอบกลิ่น​ พื้นที่​จังหวัด​ชลบุรี​ วันที่ 13 กันยายน 2565 ศูนย์​วิจัยและ​เตือนภัย​มลพิษ​โรงงาน​ภาค​ตะวันออก​ โดยกลุ่มวิเคราะห์​มลพิษ​และ​ทะเบียน​ห้อง​ปฎิบัติการ​ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม​ สำนักงาน​อุตสาหกรรม​จังหวัด​ชลบุรี​ และหน่วยงานในพื้นที่ ในการเก็บตัวอย่างอากาศเพื่อทดสอบกลิ่นด้วยวิธี Sensory Test เพื่อติดตามผลการสั่งการแก้ไขปัญหามลพิษกลิ่น จากการประกอบกิจการของโรงงานบริษัท เอกชัยพริกไทย จำกัด​ ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยโรงงานมีการติดตั้งระบบบำบัดมลพิษอากาศเพิ่มเติม โดยเจ้าหน้าที่ดำเนินการ​การเก็บตัวอย่างอากาศเพื่อทดสอบกลิ่นในปล่องระบายอากาศออกนอกโรงงาน 1 ตัวอย่าง บริเวณริมรั้วหรือขอบเขตในโรงงาน 1 ตัวอย่าง โดยดำเนินการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานและวิธีการตรวจสอบกลิ่นในอากาศจากโรงงาน พ.ศ. 2548 ศูนย์​วิจัยและ​เตือนภัย​มลพิษ​โรงงาน​ภาค​ตะวันออก​ กลุ่มวิเคราะห์​มลพิษ​และ​ทะเบียน​ห้อง​ปฎิบัติการ

กลับไปหน้าข่าวทั้งหมด

COUNTER STAT
Copyright 2018 EIMC