ศูนย์เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก

Eastern Industrial Environment Monitoring Center

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ข่าวกิจกรรม
EIMC

กลับไปหน้าข่าวทั้งหมด

2021-10-19

ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภารตะวันออก​ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ​ ตรวจวัดระดับเสียงจากการประกอบกิจการโรงงาน กลึง เชื่อม ไส ตัด เจียร ปั๊มโลหะเพื่อทำชิ้นส่วนเครื่องจักร ชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์​ ​จังหวัดสมุทรปราการ

วันที่ 18 ต.ค. 64 ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภารตะวันออก​ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ​ ตรวจวัดระดับเสียงจากการประกอบกิจการโรงงาน กลึง เชื่อม ไส ตัด เจียร ปั๊มโลหะเพื่อทำชิ้นส่วนเครื่องจักร ชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ และชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า ตั้งอยู่ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

กลับไปหน้าข่าวทั้งหมด

COUNTER STAT
Copyright 2018 EIMC