ศูนย์เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก

Eastern Industrial Environment Monitoring Center

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ข่าวกิจกรรม
EIMC

กลับไปหน้าข่าวทั้งหมด

2022-03-31

ผอ.ศวภ.ตอ.บรรยายการสร้างเครือข่ายการจัดการสิ่งแวดล้อมโรงงาน​ร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด

วันที่ 31 มีนาคม 2565​ นายทวี อำพาพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและ​เตือนภัย​มลพิษ​โรงงาน​ภาค​ตะวันออก​ กองวิจัยและ​เตือนภัย​มลพิษ​โรงงาน​ ได้รับเชิญจากกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม​ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด​ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การสร้างเครือข่ายการจัดการสิ่งแวดล้อมโรงงาน” ภายใต้โครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีนายวสันต์ นิสัยมั่น อุตสาหกรรมจังหวัดตราด เป็นประธานเปิดการสัมมนา ทั้งนี้มีสถานประกอบการโรงงานเข้าร่วมสัมมนา จำนวน 30 ราย ณ ห้องประชุมสวนอาหารเฟื่องฟ้า อำเภอเมือง จังหวัดตราด

กลับไปหน้าข่าวทั้งหมด

COUNTER STAT
Copyright 2018 EIMC