ศูนย์เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก

Eastern Industrial Environment Monitoring Center

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ข่าวกิจกรรม
EIMC

กลับไปหน้าข่าวทั้งหมด

2021-07-22

ศวภ.ตอ.เข้าตรวจวัดฝุ่นละออง และก๊าซในปล่องระบายโรงงานประกอบกิจการผลิตกระดาษคราฟท์ ตำบลบางนาง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี

วันที่ 21 ก.ค. 64 ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน ร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี เข้าตรวจวัดฝุ่นละออง และก๊าซในปล่องระบายโรงงานประกอบกิจการ ผลิตกระดาษคราฟท์ ตำบลบางนาง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี

กลับไปหน้าข่าวทั้งหมด

COUNTER STAT
Copyright 2018 EIMC