ศูนย์เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก

Eastern Industrial Environment Monitoring Center

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ข่าวกิจกรรม
EIMC

กลับไปหน้าข่าวทั้งหมด

2022-05-10

ศวภ.ตอ.เข้าตรวจวัดคุณภาพอากาศที่ระบายออกจากปล่องระบาย และในบรรยากาศทั่วไป จากการประกอบกิจการโรงงานผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงจากยางรถยนต์ที่ใช้แล้ว​ ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา

วันที่ 10 พฤษภาคม​ 2565​ ศูนย์​วิจัยและ​เตือนภัย​มลพิษ​โรงงาน​ภาค​ตะวันออก​ กอง​วิจัยและ​เตือนภัย​มลพิษ​โรงงาน​ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรม​จังหวัด​ฉะเชิงเทรา​ เข้าตรวจวัดคุณภาพอากาศที่ระบายออกจากปล่องระบาย และในบรรยากาศทั่วไป จากการประกอบกิจการโรงงานผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงจากยางรถยนต์ที่ใช้แล้ว​ ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา

กลับไปหน้าข่าวทั้งหมด

COUNTER STAT
Copyright 2018 EIMC