ศูนย์เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก

Eastern Industrial Environment Monitoring Center

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ข่าวกิจกรรม
EIMC

กลับไปหน้าข่าวทั้งหมด

2022-08-05

ศวภ.ตอ.จัด โครงการ “รักษ์ป่า สร้างฝ่าย สร้างสายน้ำ คืนชีวิตสู่ป่า” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

วันนี้ (5 สิงหาคม 2565) นายสหวัฒน์ โสภา รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดโครงการ “รักษ์ป่า สร้างฝ่าย สร้างสายน้ำ คืนชีวิตสู่ป่า” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 พร้อมด้วยนายธิติ สุขนิยม พลังงานจังหวัดชลบุรี สำนักงานอุตสาหกรรรมจังหวัดชลบุรี รตอ.หญิงภัทราภรณ์ อมรวัฒน์วงค์ รองสารวัตร ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 2 นายชาลี เม่นขำ หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาเขียว-เขาชมภู่ นายธนบดี โอภาสชญานนท์ หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าเขาเขียว นายวินัย สุนทรสวัสดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองข้างคอก นายขวัญชัย เดชชีวะ กำนันตำบลหนองข้างคอก นายวิศิษฐ์ วรสุข ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมตัวแทนจากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม ณ ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก กรมโรงงานอุตสาหกรรม ตำบลหนองข้างคอก อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี . ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก ร่วมกับกองวิจัยและ​เตือนภัย​มลพิษ​โรงงาน​ จึงได้ดำเนินการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว จำนวน 990 ต้น บริเวณด้านหน้าศูนย์เก็บเอกสารกรมโรงงานอุตสาหกรรม ภายในศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก โดยได้รับการสนับสนุนต้นกล้าจากสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดชลบุรี สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี) กรมป่าไม้ พร้อมกันนี้จัดกิจกรรมสร้างฝาย บริเวณเชิงเขาสำนักชะมด พื้นที่รอยต่อของศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาเขียว-เขาชมพู่ จังหวัดชลบุรี . โดยวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมในครั้งนี้สืบเนื่องจากปัญหาการเกิดไฟป่าในพื้นที่เขตรอยต่อของศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก กรมโรงงานอุตสาหกรรม และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาเขียว เขาชมภู่ เกิดขึ้นบ่อยครั้งในช่วงฤดูร้อนช่วงเดือนธันวาคม ถึงเดือนเมษายนของทุกๆ ปี ทำให้เกิดความทรุดโทรมของธรรมชาติส่งผลให้ความหลากหลายทางชีวภาพของป่าต้นน้ำลดลงและบางส่วนเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ และเล็งเห็นความสำคัญในการรักษาป่าต้นน้ำ ในพื้นที่ป่าสำนักชะมด ให้มีความอุดมสมบูรณ์ตลอดไป และสืบเนื่องด้วยในปี พ.ศ.2565 เป็นปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จึงได้การจัดทำโครงการ รักษ์ป่า สร้างฝ่าย สร้างสายน้ำ คืนชีวิตสู่ป่า เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ขึ้น เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมกันนี้เพื่อการอนุรักษ์ ลำธารป่า ตันน้ำเขาสำนักชะมด ให้มีความอุดมสมบูรณ์ เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่ป่า และเพิ่มความหลากหลายทางด้านชีวภาพของระบบนิเวศป่าตามแนวทางพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสร้างจิตอาสาต่อชุมชนตามแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

กลับไปหน้าข่าวทั้งหมด

COUNTER STAT
Copyright 2018 EIMC