ศูนย์เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก

Eastern Industrial Environment Monitoring Center

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ข่าวกิจกรรม
EIMC

กลับไปหน้าข่าวทั้งหมด

2021-06-09

ท่านกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ตรวจเยื่อมการใช้พื้นที่ภายในศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม ต.หนองข้างคอก อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น. ท่านกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ตรวจเยื่อมการใช้พื้นที่ภายในศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม ตำบลหนองข้างคอก อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยมี ผอ.ศิระ จันทร์เฉิด ผู้อำนวยการกลุ่มเฝ้าระวังและเตือนภัยมลพิษโรงงาน ผอ.วิชุดา สัมฤทธิ์ผล ผู้อำนวยการ ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก โดยพื้นที่ของศูนย์วิจัยฯ ภาคตะวันออก เป็นที่ดินราชพัสดุ จำนวน 741 ไร่ 20 ตารางวา ดำเนินการคืน กรมธนารักษ์ขอคืนพื้นที่ 333 ไร่ 1 งาน 12 ตารางวา และแบ่งให้หน่วยงานต่างๆ จำนวน 269 ไร่ 1 งาน 80 ตารางวา ประกอบไปด้วย กองบังคับการตำรวจภูธรภาค 2 สำนักงานพลังงานจังหวัดชลบุรี สำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 9 สำนักงาน ปปช. ประจำจังหวัดชลบุรี และศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 (เขตสุขภาพที่ 6) ปัจจุบันเหลือ 158 ไร่ 1 งาน 23 ตารางวา

กลับไปหน้าข่าวทั้งหมด

COUNTER STAT
Copyright 2018 EIMC