Eastern Industrial Environment Monitoring Center

ศูนย์เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม ภาคตะวันออก

ข่าวกิจกรรม
EIMC

กลับไปหน้าข่าวทั้งหมด

2020-10-30

ศวภ.ตอ.จัดพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ จำนวน 10 รูป และไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่ประจำปี 2563

วันที่ 27 ตุลาคม 2563 เวลา 09.39 น. นางสาววิชุดา สัมฤทธิ์ผล รักษาการผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน จัดพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ จำนวน 10 รูป และไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่ประจำปี 2563 เพื่อความเป็นสิริมงคลแต่ศูนย์และเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน

กลับไปหน้าข่าวทั้งหมด

Copyright 2018 EIMC