ศูนย์เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก

Eastern Industrial Environment Monitoring Center

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ข่าวกิจกรรม
EIMC

กลับไปหน้าข่าวทั้งหมด

2019-01-18

อาจารย์นิเทศงานสหกิจศึกษาจากสาชาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม​ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์​ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

วันที่ 18​ มกราคม​ 2562​ เวลา​ ​9.30 น.นางสาววิชุดา​สัมฤทธิ์​ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ​ ทำหน้าที่แทนผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก​ ให้การตอนรับอาจารย์นลิน​ สิทธิธูรณ​์​ อาจารย์นิเทศงานสหกิจศึกษาจากสาชาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม​ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์​ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

กลับไปหน้าข่าวทั้งหมด

COUNTER STAT
Copyright 2018 EIMC