ศูนย์เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก

Eastern Industrial Environment Monitoring Center

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ข่าวกิจกรรม
EIMC

กลับไปหน้าข่าวทั้งหมด

2022-09-21

ศูนย์​วิจัยและ​เตือนภัย​มลพิษ​โรงงาน​ภาค​ตะวันออก ได้รับประกาศ​เกียรติคุณ​ หน่วยงานต้นแบบ ด้านมีความซื่อสัตย์ สุจริตมีคุณธรรมและจริยธรรม​จากองค์การ​บริหาร​ส่วนตำ​บ​ลหนอง​ข้าง​คอก​

วันพุธที่ 21 กันยายน 2565​ นายวินัย สุนทรสวัสดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองข้างคอก เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคล ที่มีความซื่อสัตย์สุจริตมีคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปี 2565 ในการนี้นายทวี อำพาพันธ์ ผุ้อำนวยการศูนย์ฯ เข้ารับมอบเกียรติบัตรฯ

กลับไปหน้าข่าวทั้งหมด

COUNTER STAT
Copyright 2018 EIMC