ศูนย์เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก

Eastern Industrial Environment Monitoring Center

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ข่าวกิจกรรม
EIMC

กลับไปหน้าข่าวทั้งหมด

2022-05-11

ศวภ.ตอ.ตรวจวัดคุณภาพอากาศ จากปล่องระบายและในบรรยากาศทั่วไป โรงงานผลิตน้ำมัน เชื้อเพลิงจากยางรถยนต์ที่ใช้แล้ว จังหวัดฉะเชิงเทรา

วันที่ 11 พ.ค. 65 ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษ โรงงานภาคตะวันออก กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษ โรงงาน ร่วมกับ เจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรม จังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าตรวจวัดคุณภาพอากาศ จากปล่องระบายระบายออกนอกโรงงาน และในบรรยากาศทั่วไป จากการประกอบกิจการ โรงงานผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงจากยางรถยนต์ที่ใช้แล้ว ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา

กลับไปหน้าข่าวทั้งหมด

COUNTER STAT
Copyright 2018 EIMC