ศูนย์เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก

Eastern Industrial Environment Monitoring Center

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ข่าวกิจกรรม
EIMC

กลับไปหน้าข่าวทั้งหมด

2022-02-10

ศวภ.ตอ.ตรวจวัดเก็บตัวอย่างเพื่อหาค่าความเข้มกลิ่น และสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) จังหวัดฉะเชิงเทรา

วันที่ 10 ก.พ. 65 ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา เข้าตรวจวัดเก็บตัวอย่างเพื่อหาค่าความเข้มกลิ่น และสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) จากโรงงานประกอบกิจการผลิตอาหารสัตว์ ตำบลคลองนครเนื่องเขต อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

กลับไปหน้าข่าวทั้งหมด

COUNTER STAT
Copyright 2018 EIMC