ศูนย์เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก

Eastern Industrial Environment Monitoring Center

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม

EIMC News Update ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

2022-12-23
ผลการตรวจสอบการพิจารณา แบบรายงานผลการตรวจสอบความคลาดเคลื่อนของเครื่องมือ หรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษและเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์เพิ่มเติม พื้นที่ภาคตะวันออก (สำหรับผู้ประกอบการ)
อ่านรายละเอียด

EIMC News Update ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

2022-12-22
โรงงานที่ติดตั้ง BOD COD Online ต้องรายงานผลการตรวจสอบความคลาดเคลื่อนของเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษและเครื่องมือหรือ เครื่องอุปกรณ์เพิ่มเติม (BOD COD Online) ภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566
อ่านรายละเอียด

EIMC News Update ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

2022-12-22
ขอเชิญ​ผู้ประกอบการ​ และผู้ที่สนใจ ร่วมสัมมนา​ โครงการสัมมนาหลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมาย การระบายมลพิษอุตสาหกรรมผ่านระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยมลพิษระยะไกล (POMS) สำหรับผู้ประกอบการ พื้นที่ภาคตะวันออก
อ่านรายละเอียด

EIMC News Update ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

2022-12-21
ขอเชิญ​ผู้ประกอบการ​ และผู้ที่สนใจ ร่วมสัมมนา โครงการสัมมนาหลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมาย การระบายมลพิษอุตสาหกรรมผ่านระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยมลพิษระยะไกล (POMS) สำหรับผู้ประกอบการ พื้นที่ภาคตะวันออกหลักสูตรที่ 1 แนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายการร
อ่านรายละเอียด

EIMC News Update ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

2022-12-18
แนวปฏิบัติสำหรับการแจ้งข้อมูลและการขอความเห็นชอบตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดให้โรงงานต้องติดตั้งเครื่องมือ หรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษ เพื่อรายงานมลพิษอากาศจากปล่องโรงงาน พ.ศ. 2565
อ่านรายละเอียด
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
ข่าวกิจกรรม
 • 2022-12-27

  ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก ร่วมกับ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี เข้าตรวจวัดค่าระดับเสียงจากการประกอบกิจการของโรงงานผลิตน้ำดื่ม จังหวัดชลบุรี

  อ่านรายละเอียด
 • 2022-12-27

  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด จัดฝึกอบรม การสร้างเครือข่ายและการจัดการสิ่งแวดล้อมโรงงาน โดยศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย

  อ่านรายละเอียด
 • 2022-09-21

  ศูนย์​วิจัยและ​เตือนภัย​มลพิษ​โรงงาน​ภาค​ตะวันออก ได้รับประกาศ​เกียรติคุณ​ หน่วยงานต้นแบบ ด้านมีความซื่อสัตย์ สุจริตมีคุณธรรมและจริยธรรม​จากองค์การ​บริหาร​ส่วนตำ​บ​ลหนอง​ข้าง​คอก​

  อ่านรายละเอียด
 • 2022-09-13

  ศวภ.ตอ.​ ร่วมกับหน่วยงาน​ที่​เกี่ยวข้อง​ ในพื้นที่ ในการเก็บตัวอย่างอากาศเพื่อทดสอบกลิ่น​ พื้นที่​จังหวัด​ชลบุรี​

  อ่านรายละเอียด
 • 2022-08-15

  ศวภ.ตอ.ร่วมกับสำนักงาน​อุตสาหกรรม​จังหวัด​นครนายก​ เข้าตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองและก๊าซในปล่องระบายโรงงานหลอมหล่อทองเหลืองและอลูมิเนียมแท่ง​ จังหวัด​นครนายก

  อ่านรายละเอียด
 • 2022-08-15

  ศวภ.ตอ.​ ได้ดำเนินการเข้าเก็บตัวอย่างน้ำ​ และตรวจสอบอุปกรณ์ส่งสัญญาณ​ผลการตรวจวัดมายังระบบ​ POMS​ พื้นที่จังหวัดระยอง​

  อ่านรายละเอียด
กิจกรรมทั้งหมด
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ประกาศ​กรมโรงงาน​อุตสาหกรรม​ เรื่อง​ หลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบให้โรงงานที่ต้องมีระบบบำบัดน้ำเสียต้องติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษและเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2565
ดาวน์โหลด
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดให้โรงงานต้องติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษเพื่อรายงานมลพิษอากาศจากปล่องโรงงาน พ.ศ. 2565
ดาวน์โหลด
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549
ดาวน์โหลด
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดให้โรงงานที่ต้องมีระบบบำบัดนํ้าเสียต้องติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษและเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2549
ดาวน์โหลด
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดให้โรงงานที่ต้องมีระบบบำบัดนํ้าเสียต้องติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษและเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552
ดาวน์โหลด
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดให้โรงงานที่ต้องมีระบบบำบัดนํ้าเสียต้องติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษและเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548
ดาวน์โหลด

เอกสารเผยแพร่
รายงานผลการดำเนินงานศูนย์เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก​ (รอบ​ 6​ เดือน)​ ปีงบประมาณ​ ​2565​ (Infographic)​
ดาวน์โหลด
รายงานผลการดำเนินงานโครงการตรวจติดตามค่าความคลาดเคลื่อนของเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษบีโอดี ซีโอดี อย่างต่อเนื่องพื้นที่ภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณ 2563
ดาวน์โหลด
รายงานผลการดำเนินโครงการตรวจติดตามและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำและตะกอนดินในแหล่งน้ำผิวดินพื้นที่ภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณ 2561
ดาวน์โหลด
รายงานผลการดำเนินงานศูนย์เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณ 2561
ดาวน์โหลด
เอกสารเผยแพร่ทั้งหมด >>>>>
Copyright 2018 EIMC