ศูนย์เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก

Eastern Industrial Environment Monitoring Center

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม

EIMC News Update ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

2022-05-12
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลออนไลน์ (คลิกอ่านรายละเอียด)
อ่านรายละเอียด

EIMC News Update ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

2022-04-17
3 อย่าง​ ควรทำหลังติดตั้งระบบเฝ้า​ระวัง​และ​เตือนภัย​มลพิษ​ระยะไกล​ POMS
อ่านรายละเอียด

EIMC News Update ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

2022-04-16
สามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น ระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยมลพิษระยะไกล POMS ได้ทั้งระบบ iOS ระบบ Android
อ่านรายละเอียด

EIMC News Update ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

2022-04-15
การขอเชื่อมโยง​ข้อมูล​ระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยมลพิษระยะไกล​ POMS
อ่านรายละเอียด

EIMC News Update ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

2022-04-15
แจ้งเหตุขัดข้อง​การส่งข้อมูลผลการตรวจวัด​ wpms​ cems​ ผ่านระบบเฝ้าระวังเตือนภัยมลพิษระยะไกล​ poms
อ่านรายละเอียด
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
ข่าวกิจกรรม
 • 2022-05-17

  ศวภ.ตอ.ร่วมกับสำนักงาน​อุตสาหกรรม​จังหวัด​ชลบุรี​ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบและเก็บตัวอย่างน้ำและดิน​ โรงงานประกอบกิจการ หลอม หล่อ และรีดเหล็กรูปพรรณและเหล็กแผ่น​ ต.หนองเหียง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี กรณีร้องเรียนน้ำจากบ่อดินของโรงงานรั่ว

  อ่านรายละเอียด
 • 2022-05-11

  ศวภ.ตอ.​ เก็บตัวอย่างน้ำใต้ดิน และน้ำผิวดิน โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม คัดแยก และฝังกลบ สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว จังหวัดสระแก้ว

  อ่านรายละเอียด
 • 2022-05-11

  ศวภ.ตอ.ตรวจวัดคุณภาพอากาศ จากปล่องระบายและในบรรยากาศทั่วไป โรงงานผลิตน้ำมัน เชื้อเพลิงจากยางรถยนต์ที่ใช้แล้ว จังหวัดฉะเชิงเทรา

  อ่านรายละเอียด
 • 2022-05-10

  ศวภ.ตอ.ดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อ​ ประเมินค่าความคลาดเคลื่อนของเครื่องมือตรวจวัดค่าบีโอดี ค่าซีโอดี​ และตรวจสอบอุปกรณ์ส่งสัญญาณ ระบบ POMS พื้นที่จังหวัดระยอง

  อ่านรายละเอียด
 • 2022-05-10

  ศวภ.ตอ.เข้าตรวจวัดคุณภาพอากาศที่ระบายออกจากปล่องระบาย และในบรรยากาศทั่วไป จากการประกอบกิจการโรงงานผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงจากยางรถยนต์ที่ใช้แล้ว​ ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา

  อ่านรายละเอียด
 • 2022-04-29

  ศวภ.ตอ.ดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อ​ ประเมินค่าความคลาดเคลื่อนของเครื่องมือตรวจวัดค่าบีโอดี ค่าซีโอดี​ และตรวจสอบอุปกรณ์ส่งสัญญาณ ระบบ POMS พื้นที่จังหวัดระยอง

  อ่านรายละเอียด
กิจกรรมทั้งหมด
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549
ดาวน์โหลด
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดให้โรงงานที่ต้องมีระบบบำบัดนํ้าเสียต้องติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษและเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2549
ดาวน์โหลด
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดให้โรงงานที่ต้องมีระบบบำบัดนํ้าเสียต้องติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษและเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552
ดาวน์โหลด
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดให้โรงงานที่ต้องมีระบบบำบัดนํ้าเสียต้องติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษและเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548
ดาวน์โหลด
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดให้โรงงานที่ต้องมีระบบบำบัดนํ้าเสียต้องติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษและเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์เพิ่มเติม พ.ศ. 2547
ดาวน์โหลด
ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบให้โรงงานที่ต้องมีระบบบำบัดน้ำเสียต้องติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษและเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์เพิ่มเติม พ.ศ.2550
ดาวน์โหลด

เอกสารเผยแพร่
รายงานผลการดำเนินงานศูนย์เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก​ (รอบ​ 6​ เดือน)​ ปีงบประมาณ​ ​2565​ (Infographic)​
ดาวน์โหลด
รายงานผลการดำเนินงานโครงการตรวจติดตามค่าความคลาดเคลื่อนของเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษบีโอดี ซีโอดี อย่างต่อเนื่องพื้นที่ภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณ 2563
ดาวน์โหลด
รายงานผลการดำเนินโครงการตรวจติดตามและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำและตะกอนดินในแหล่งน้ำผิวดินพื้นที่ภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณ 2561
ดาวน์โหลด
รายงานผลการดำเนินงานศูนย์เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณ 2561
ดาวน์โหลด
เอกสารเผยแพร่ทั้งหมด >>>>>
Copyright 2018 EIMC