Eastern Industrial Environment Monitoring Center

ศูนย์เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม ภาคตะวันออก

EIMC News Update ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

2019-11-20
ศวภ.ตอ. ร่วมกับ สอจ.ชบ., กอ.รมน.ชบ. ปทส.ชบ. และตำรวจภูธรภาค 2 ตรวจสอบโรงงานผลิตและจำหน่ายโซลาร์เซลล์และชิ้นส่วนเกี่ยวกับโซลาร์เซลล์
อ่านรายละเอียด

EIMC News Update ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

2019-11-18
ศวภ.ตอ. ตรวจวัดฝุ่นละอองในปล่องระบาย โรงงานผลิตแผ่นปาร์ติเกิ้ล จังหวัดระยอง
อ่านรายละเอียด

EIMC News Update ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

2019-11-12
ศวภ.ตอ.ร่วมกับ สอจ.รย. ลงพื้นที่เก้บตัวอย่างบริษัท บุณทวีสิน จำกัด
อ่านรายละเอียด

EIMC News Update ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

2019-11-07
ศวภ.ตอ. เข้าร่วมโครงการเปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการ (Inter-laboratory comparison) สาขาสิ่งแวดล้อมรายการทดสอบระดับเสียงรบกวนและระดับเสียงโดยทั่วไป ณ ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่
อ่านรายละเอียด

EIMC News Update ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

2019-10-18
รก.ผอ.ศวภ.ตอ.ร่วมแสดงความยินดี กับนายประกอบ วิวิธจินดา ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรมรักษาราชการแทน อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ในวาระดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม
อ่านรายละเอียด
ข่าวกิจกรรม
 • 2019-09-27

  วันที่ 27 กันยายน 2562 ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก จัดกิจกรรม 5ส และเตรียมสถานที่ทำฝายชะลอน้ำตามโครงการสร้างฝายชะลอน้ำตามรอยพ่อ ปีที่ 8

  อ่านรายละเอียด
 • 2019-08-17

  เมื่อ​วันที่​ 16​ สิงหาคม​ 2562​ ศวภ.ตอ.ร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้องกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน​ ตามโครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ​กระบวนการพัฒนางานเฝ้าระวังมลพิษโรงงาน​ ณ​ โรงแรมพินนาเคิล​ ​แกรนด์​​ จอม​เทียน​ รีสอร์ท​ พัทยา​ จ.ชลบุรี​

  อ่านรายละเอียด
 • 2019-08-17

  วันที่​ 16-17​ สิงหาคม​ 2562​ ศวภ.ตอ.ร่วมสัมมนาการพัฒนากระบวนงานการเฝ้าระวังมลพิษโรงงาน​ ตามโครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ​กระบวนการพัฒนางานเฝ้าระวังมลพิษโรงงาน​ จัดโดยกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน​ กรมโรงงานอุตสาหกรรม​

  อ่านรายละเอียด
กิจกรรมทั้งหมด
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดให้โรงงานที่ต้องมีระบบบำบัดนํ้าเสียต้องติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษและเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2549
ดาวน์โหลด
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดให้โรงงานที่ต้องมีระบบบำบัดนํ้าเสียต้องติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษและเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552
ดาวน์โหลด
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดให้โรงงานที่ต้องมีระบบบำบัดนํ้าเสียต้องติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษและเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548
ดาวน์โหลด
กฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง >>>>>
เอกสารเผยแพร่
รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการสร้างฝายชะลอน้ำตามรอยพ่อ "รักษ์ป่า สร้างฝาย สร้างสายน้ำ คืนชีวิตสู่ป่า" ปี 8
ดาวน์โหลด
รายงานผลการดำเนินโครงการตรวจติดตามและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำและตะกอนดินในแหล่งน้ำผิวดินพื้นที่ภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณ 2561
ดาวน์โหลด
รายงานผลการดำเนินงานศูนย์เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณ 2561
ดาวน์โหลด
รายงานผลการดำเนินโครงการตรวจติดตามและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำและตะกอนดินในแหล่งน้ำผิวดินพื้นที่ภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณ 2560
ดาวน์โหลด
เอกสารเพิ่มเติม >>>>>
Copyright 2018 EIMC