Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ข้อมูลเพิ่มเติมของโครงการ
ระเบียบ / กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการตรวจประเมินค่า
ความคลาดเคลื่อนของผลการตรวจวัด
ผลพิษน้ำระยะไกล


 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


วันที่ 26 กันยายน 2559
ศูนย์วิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมโรงงานภาคตะวันออก
ลงพื้นที่ร่วมเก็บตัวอย่าง ประชุมหารือเกี่ยวกับปัญหาบริษัท เจซีซีบี บิสซิเนส จำกัด
ร่วมกับสำนักเทคโนโลยีน้ำและสิ่งแวดล้อมโรงงาน
สำนักบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
ณ ห้องประชุมสถานีตำรวจภูธรคลองกิ่ว


[2016-09-26 10:49:33]
More...
               
ข้อมูลเพิ่มเติมของโครงการ ระเบียบ / กฏหมายที่เกี่ยวข้อง ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ระบบลงทะเบียนสัมมนาห้องปฎิบัติวิเคราะห์เอกชน 2560
รายชื่อสัมมนาห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนพื้นที่ภาคตะวันออก 2560
โครงการตรวจวัดคุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดินและตะกอนดินพื้นที่ภาคตะวันออก
ทำเนียบผู้บริหาร ศวร.ตอ.
โครงการ (BOD-COD Online 2016)
กฎหมาย เกี่ยวกับการจัดการมลพิษทางอากาศ
กฎหมายเกี่ยวกับการจัดการมลพิษทางน้ำ
วันที่ 26 กันยายน 2559
ศูนย์วิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมโรงงานภาคตะวันออก
ลงพื้นที่ร่วมเก็บตัวอย่าง ประชุมหารือเกี่ยวกับปัญหาบริษัท เจซีซีบี บิสซิเนส จำกัด
ร่วมกับสำนักเทคโนโลยีน้ำและสิ่งแวดล้อมโรงงาน
สำนักบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
ณ ห้องประชุมสถานีตำรวจภูธรคลองกิ่ว
ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ : สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศโรงเรียนบ้านพันเสด็จใน
สถานที่ตั้ง : ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
ประจำเดือน : สิงหาคม 2559
ศูนย์วิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมโรงงานภาคตะวันออก กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ร่วมกับ IRPC OFF ROAO CLUB RAYONG
และ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาเขียว – เขาชมพู่
โครงการทำฝายทดน้ำลำธารต้นน้ำเขาสำนักชะมด ครั้งที่ 5
วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2559 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
ณ บริเวณเขาสำนักชะมด ศูนย์วิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมโรงงานภาคตะวันออก
ตำบลหนองข้างคอก อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
วันนี้ (24 สิงหาคม 2559) นางสาวลำพู ศรีคำภา นักวิทยาศาสตร์ ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมโรงงานภาคตะวันออก
เข้าร่วมประชุมคณะทำงานไตรภาคี เพื่อบริหารจัดการน้ำเสียและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
แนวชุมชนแนวคลองพระปรง ครั้งที่ 12-3/2559
ณ วัดสิกขวัฒนาราม ตำบลย่านรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
เมื่อวันที่ (25 กรกฎาคม 2559) ศูนย์วิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมโรงงานภาคตะวันออก
ร่วมกับ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำ
บริเวณพื้นที่หมู่ที่ 8 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
                 
 
   
 
   
  หน้าหลัก เกี่ยวกับศูนย์ ผลการตรวจวัด ประชาสัมพันธ์ ถาม-ตอบ ติดต่อศูนย์ แผนผังเว็ปไซต์  
ศูนย์เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก กรมโรงงานอุตสาหกรรม เลขที่ 17/4 หมู่ที่ 7 ต.หนองข้างคอก อ.เมือง จ.ชลบุรี
โทร. 038 057 260 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมโรงงานภาคตะวันออก โทรศัพท์ 038 057 261-3 โทรสาร 038 057 263 Email: sunitsa.k@diw.mail.go.th
Visitor Web Design Factory Since 1 September 2011