ศูนย์เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก

Eastern Industrial Environment Monitoring Center

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์
EIMC

กลับไปหน้าข่าวทั้งหมด

2021-08-16

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ช่องทางการติดต่อศูนย์เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก

หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก โทรศัพท์ 08-7531-5553 คุณสุนิตษา คงน้อย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ งดใช้หมายเลข 0 3805-7260 ชั่วคราว เนื่องจากเจ้าหน้าที่ WORK FROM HOME 100%

กลับไปหน้าข่าวทั้งหมด

COUNTER STAT
Copyright 2018 EIMC